btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 18 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

Ordinær Generalforsamling.
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling søndag den 10. april 1994 klokken 11' i forbindelse med de Samvirkende Sydjyske Frimærkeklubbers 25 års jubilæum. GF afholdes på Hammelev Kro, der ligger lige overfor skolen, hvor jubilæums udstillingen afholdes.

DAGSORDEN efter vedtægterne;
I:     Generalforsamlingen åbnes af formanden kl. 11.
a:              Valg af dirigent.
b:              Formandens beretning.
c:               Kassererens beretning v/formanden.
d:               Fremlæggelse af budget og kontingentforslag.
e:               Beretning og regnskab for Formidlingssalg.
f:                Skriftlige forslag.
Sletning af 4 personer fra medlemslisten p.gr.a. restance.
g:               Valg af bestyrelse:
1:  formand:
Curt Hosny
3:  2 bestyrelsesmedlemmer:
Otto Pedersen
Sverre Høvik
4:  1 bestyrelses suppleant:
Jens E. Christensen
5:  2 revisorer:
Jørgen Leger
Niels Wendelboe
Alle modtager genvalg.
6:  1 revisor suppleant:
Alex Sørensen afgår og posten skal nybesættes.
h:             Eventuelt:
II:             Fælles frokost kl. ca. 1230.
III:            Lynauktion - materiale bedes medbragt mærket med navn.
IV:            Efter lynauktionen vil der blive vist en video fra mødet i Gdansk 1993 (polsk tekst/optagelse)
VI:            Videoen efterfølges evt. af div. foredrag - såfremt forsamlingen ønsker dette.
V:             Besøg på jubilæums udstillingen.

Vi håber på, at mange medlemmer vil komme denne første ordinære generalforsamling, der afholdes udenfor Københavns området.

Især håber vi på at se de jyske medlemmer, der hidtil har været forhindrede i at rejse til Sjælland for at deltage i vore tidligere generalforsamlinger.

Vel mødt!

 

 

 

 

årgang.Nr.18 April 1994, Seite 6.

 


Hits: 1145

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig