btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

1 Bregnet 14                   med post
3/3    1 Breguet 14 (*
5/3    1 Avro 504                 vægt ej kendt
1 Breguet 14                       vægt ej kendt
9/3   1 Breguet 14              vægt ej kendt
10/3  I Breguet 14              med post
15/3  2 Avro 504               en anselig mængde

(* Flyet-nødlandede på Wrangelø ca. 35 km. fra Tallinn, posten blev bragt tilbage med he-stetrukken kane.

Porto for post til udlandet
               1/1 20-1/7 20


100 p. = 1 Mk.
Tryksag                                               25 p.
Brevkort                                              50 p.
Brev                                                     125 p.
Anbefalingsgebyr                       125 p.
Luftpostgebyr                               500 p.
20/2 20 til 3/3 20 og 22/7 23 til 15/3 20

Isluftpost til Helsingfors.
9.2. til 29.3.1929.
Flyvningen blev udført af Estisk Aeronaut Co. med Sablatnig P3-flyvemaskiner. I star­ten
var der 3 flyvninger pr. uge. Den daglige befordring startede d. 12.3.23. Der blev ikke krævet et særligt luftpostgebyr, og der blev ikke anført noget på posten


Isluftpost til Helsingfors.
11.2 til 5.4 1924.
Det Estiske Aeronaut Co. foretog 46 flyvnin­ger i en 27 dages periode, og det Finske Aero Co. foretog 13 flyvninger i en 10 dages pe­riode. I alt blev der befordret 2123,6 kg. Alm. luftpost blev mærket Pro Avion, og luftpostgebyret blev betalt ved tillægs­frankering med luftpostfrimærker. Da det var umuligt af sende post med skib, blev også alm. post sendt med fly, dog havde rekommanderet post fortrinsret. Disse breve kan kun kendes på ankomststemplet i Hel­singfors. Der kendes også transitpost fra Let­land. Se Illustration nr. 4 og 5.

Isluftpost til Helsingfors 2.2-31.3 1928
Igen var det Estisk Aeronauat Co. og Aero Co., der stod for befordringen af posten. I den periode blev al post sendt med fly uden tillægs gebyr. Alligevel kendes der breve, der er opfrankeret med luftpostfrimærker.

Isluftpost efter 1298.
Der er grund til at mene, at der senere har været Isluftpostflyvninger til Helsingfors, uden at det har været offentliggjort og uden tillægsgebyr.

Kilder:
Da det var umuligt af sende post med skib, blev også alm. post sendt med fly, dog havde rekommanderet post fortrinsret. Disse breve kan kun kendes på ankomststemplet i Hel singfors. Der kendes også transitpost fra Let­land. Se Illustration nr. 4 og 5.

Isluftpost til Helsingfors 2.2-31.3 1928
Igen var det Estisk Aeronauat Co. og Aero Co., der stod for befordringen af posten. I den periode blev al post sendt med fly uden tillægs gebyr. Alligevel kendes der breve, der er opfrankeret med luftpostfrimærker.

Isluftpost efter 1298.
Der er grund til at mene, at der senere har været Isluftpostflyvninger til Helsingfors, uden at det har været offentliggjort og uden tillægsgebyr.

Kilder:
Isnødflyvninger fra Estland. af Jacques Her
mann. NFT nr..2 1974 .
Luftpostens historie i norden. Stockholm
1978.
Eesti håndbogen. af Hurt & Ojaste
Div. notater af Jacques Hermann.
Kohls håndbog.

 

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 11.

 

 


Hits: 1295

Added: 28/02/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig