btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

liungerne omkring dem snart ville blive genoptaget. Taudien ville vel ikke for­styrre disse forhandlinger? En uge senere, den 30. oktober fjernede Taudien postkas­sen, pakkede den pænt ind og sendte den til posthuset på Hevelius Platz med sin kusk. Han skrev, at det var absolut nød­vendigt at flytte postkassen. Da Det pol­ske Postvæsen ikke havde fjernet den, havde han selv gjort det.

1927 - 1935: Forhandlinger om
Den Grønne Linie
Om morgenen den 3. februar 1927 blev en ny postkasse ophængt på det polske handelskompagni's bygning på hjørnet af Damm 22/23 og Breigasse 11. Samme år startedes der forhandlinger om tekniske spørgsmål vedrørende posten, og hvordan beslutningerne om den Grønne Linie fra 19. september 1925 skulle praktiseres. I henhold til denne beslutning skulle de tre postkasser udenfor den Grønne Linie ned­tages. Disse forhandlinger stod på i flere år uden særlige resultater. Postkasserne blev hængende hvor de var - udenfor den Grønne Linie.
Den 19. marts 1930 bad Fristaden om en revision af den Grønne Linie. I beslutnin­gen fra Folkeforbundet's kommitte af den 19. september 1925 omkring den Grønne Linie var der skrevet, at en revision kunne finde sted hvert fjerde år. Ifølge Senatet skulle der foretages en reduktion af area­let indenfor den Grønne Linie. Den pol­ske Genaralkonunissær svarede, at det var nødvendigt at bibeholde den nuværende situation. Han truede med at øge det nu værende antal af postkasser med yderli gere tyve postkasser, såfremt Det polske Postvæsen blev tvunget til at fjerne de tre postkasser udenfor den Grønne Linie. Forhandlingerne stod på i årevis, uden det førte til nogen ny aftale imellem Danzig og Polen eller den ønskede afgørelse fra Højkommissæren. De tre postkasser hang stadig udenfor den Grønne Linie.

1936 - 1937: Postkasser flyttes
Den 16. juli 1936 skrev den polske post­administration til Landespostdirektion der Freie Stadt Danzig, at nogle postkasser ville blive flyttet. Postkassen på perronen på hovedbanegården (Nummer 8) ville blive flyttet til forsiden af Vorortbahnhof (Nummer 12). Postkassen på Hovedbane­gården (Nummer 7) ville blive flyttet fra venstre side af indgangen til midtersøjlen og postkassen på Hevelius Platz (Num­mer 9) ville blive flyttet fra Lodowy Ban­kens bygning til Holtzmarkt 4 (Nummer 13) (111. nr. 12). Alle ændringerne fandt sted indenfor den Grønne Linie, og Fri­staden kunne intet gøre for at modvirke auktionen.
Den 5. maj 1937 skrev den polske post­administration til den polske General­kommissær, at de ønskede at udskifte nogle af de eksisterende postkasser med en ny og større type, samt at de ønskede at flytte fire postkasser den 22. maj.
1: Postkassen på Det polske Hus (Nummer 5) i Walgasse 16 til Altståtlische Graben 93 (Nummer 14).
2: Postkasse (Nummer 6) til Statgraben 20 (Nummer 15).

 

 

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 24.


Hits: 706

Added: 05/03/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig