btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 .Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen
Oversættelse af artikelen i Infla-Bericht "Neue Følge Nr. 25" fra december 1964:
DANZIG - Marken mit Gebrauchtstempel
(Danzig-mærker med brugsstempler)
Af Gerhard &heder

Optagelsen af en tredje prisspalte for Danzigs Inflationsmærker i Michels Specialkata­log for 1964 har interesse, fordi dette svære samlerområde, er nyt.
Mange samlere har det ønske, at de selv kan sortere klinten fra hveden imellem deres Danzigmærker.
Dernæst må man naturligvis ikke glemme, om stempeldatoen stemmer overens med kurseringsperioden for et bestemt mærke.
Ligeledes må i givet fald posthusets bynavnet og stempelbogstavet fastsættes og sammenlignes med de 2 efterfølgende tabeller (Se side 30 og side 31).
De 2, tabeller er udarbejdet på grundlag af de tilsvarende tabeller i min afhandling om "Danziger Falsch- und Gefalligkeitsstempel" i DBZ hefte 5 fra 1957 samt erfaringerne fra prøvninger af mere end 37.000 inflationsmærker fra Danzig.
Til brugen af tabellerne skal bemærkes. Nummereringen af stempeludformningerne svarer til illustrationerne i Infla-Bericht Nr. 7 (Neue Erfolge).
I spalten "bemærkninger" i tabel 2 (se side 31 ) er tidsrummet, i hvilket det berørte tilbagedaterede stempel hovedsageligt afviger fra stempeldatoen, opgivet. Dette faktiske tidsrum fremgår af stemplets ændringer i udformning, stempelfarven eller beskadigelser af stemplet. Bemærkning hertil fra Karl Kniep: De omtalte kriterier til genkendelse af en tilbagedatering indtræffer kun sjældent og er betinget af et meget stort sammenligningsmateriale).
Det skal yderligere bemærkes, at følgende Danzigmærker indtil videre ikke er fundet med ægte brugsstempler: Michel nr. 16 I, D 30X og D 36.
Hertil kommer varianterne: Michel nr. 26 III, 27 III, 28 III, 31 III, 27 IV, 28 IV, 42 III, 44 III, 66 Y, 67 Y, 69 Y, 70 Y, 71 Y, 72 I, 72 II, 72 III, A 124 og D 16 Y. Til det sidste mærke skal bemærkes, at det aldrig har været solgt ved skrankerne. Illustration af de forfalskede annulleringsstempler med fast dato findes i artiklen af hr. dr. E. Dub "Danziger Innendienst- und andere Fålschungen" offentliggjort i "Die Lupe" i 1950. Illustration af de falske stempler DANZIG *1x og DANZIG *5f findes på side 4 og 7 i W. Wolff's 600 falsche Stempel (Se side 25).
Den foreliggende opstilling er kun beregnet for medlemmerne og en gengivelse af ovenstående kan af naturlige grunde ikke tillades.

 

 

 

argang Nr. 14 January 1993, Seite 29.


Hits: 460

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig