btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 1 - 2000 » Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne Ziemia Gdańska

Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne Ziemia Gdańska.
Wydamca; Polski Zwiazek Filatelistow okreg Gdansk, ul. Straganarska 28/30, 80-837 Gdansk.
Wspolpraca redakcyjna; 'Dziennik Baltycki'. Redaguje zespol; Krzysztof Krupa (redactor naczelny), Janusz Dunst, Edward Hadas, Edward Kosiarz, Hans Vogels, Waldemar Wieclaw.
Naklad 250 egzemplarzy okladki i layout; Agnieszka Wojkowska, redakcja techniczna Pawel Konieczny.


Hits: 3246

Added: 11/08/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig