btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 8 - 2004 » Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne - Ziemia Gdańska rok V (8) nr. 1 - 2004.

Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne - Ziemia Gdańska rok V (8) nr. 1 - 2004.
Czytelniku! Razem z Biuletynem otrzymujesz wkladke 'Zarys historii poczty w Tczewie do 1945 roku i Historia kola PZF Nr. 5 w Tczewie'.


Hits: 2934

Added: 05/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig