btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 8 - 2004 » Krajowa Wystawa Filatelistyczna w Gdyni

85 lat Marynarki Wojennej RP. P.W.F. Ziemia Gdańska.
Krajowa Wystawa Filatelistyczna w Gdyni.
Waldemar Piotr Wieclaw.
Ryc. List z okolicznosciowa R-ka wydana z okazji 85 lat MW RP.


Hits: 1971

Added: 05/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig