btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 10 - 2006 » Znaczek jako srodek dydaktyczny w szkole

Znaczek jako srodek dydaktyczny w szkole.
Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne - Ziemia Gdańska.
Opracowanie; mgr. Roman Siadak.
3. Liczba godzin przewidzianych realizacje zajec.
4. Liczba uczniow objetych programem.
5. Miejsce i czas realizacji programu.


Hits: 1489

Added: 14/10/2008
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig