btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 47 - Januar 2002 » Kong Georg-udgaven fra 1860

Danzig Nyt, Nr. 47 Januar 2002, Medlemsblad for Danzig Gruppen.

De tyske stater.
Et udfordrende og spaendende samleomrade.
Af H. Rosenfelt.

Hannover;
Kengerige med egen postovrighed til 20. september 1866, herefter projsisk provins.
- Suppleringsvaerdien fra 1860.


Hits: 2472

Added: 06/12/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig