btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 12 - Juli 1992 » Danzig Nyt, Juli 1992 Nr. 12

Danzig Nyt, 3. argang Juli 1992 Nr. 12.
Meldemsblad for Danzig Gruppen.

Inhold;
Forside billedet;
- Adresser.
- Fra formandens pen.
- stort og smat.
- Indtryk fra verdensundstillingen i Granada 1992.
Turen til Polen.
T.A.B.R.O.M.I.K. og atlt: I - II.
Fra min frimaerkesamling.


Hits: 1667

Added: 08/12/2008
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig