btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 47 a - Specialhæfte » Maskin - reklamestempler

4; Typerne på maskin-reklamestempler.

>>
- Aftryk, kombinationer.
Afgørende for maskinreklamestemplernes kronologiske udvikling er i første række typen af dagstemplet, derefter også opsætningen af reklameindsatsen i forhold til dagsstemplet. Begge kriterier bliveer efterfølgende beskrevet og herefter oplistes de forekommende kombinationer.

4.1; Typer på dagsstempler.
Der er benyttet to former for dagstempler. I starten små 1-ringstempler (ø 22 mm), senere 2-ringstempler (ø 27,5 til 28 mm).
1-ringsstemplerne opdeles sig i 7, 2-ringstemplerne i 6 forskelige typer, anvendt på 3 postkontorer; Danzig 5, Danzig-Langfuhr og Zoppot. Enkelte af disse stempler blev ændret i løbet af tilden. Ædringerne består i opsætninen og udseendet af klokkeslættet, samt en aptering. For 2-ringstemplernes vedkommende kun af en aptering. Disse ændring fremgår af den følgende listning af dagstemplerne og er anført som undertyper. Beskadigelser er der ikke taget hensyn til, idet der ikke er fremkommet en ny type.
Enkelte stempler blev også anvendt senere (unden ændringer). Se nærmere hron senere.
Unden dagsstemplerne forekommer følgender tyer og undertyper (se skemat på side 11).

- Forklaringer tit skemaet.
Typer henholdsvis undertyper, der står i firkantde [ ] klammer er overinddeliner, der refererer til typerne i Wolff's katalog. De virkeligt forekomne typer og undertyper er vist med fed skrift. Dagsstemplerne er illustreret i tillaæg 1 sidst i heftet med typebetegnelser og kompletteret med undertyper.
Denne oversigt er fremstillet kronologisk uden opdeling efterpostkontorer. I det kronologiske forløb for de enkelte postkontorer skal der også tages hensyn til de forskellige reklamestemplers placering af indsatsen de forskellige tidspunkter, de har været brugt.


Hits: 2653

Added: 19/11/2009
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig