btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 47 a - Specialhæfte » Maskin - reklamestempler

Danzig's Maskin - reklamestempler.

>>
4.2. Opsaetninger af reklameindsats i dagstempler.
- Bemærkning:
De i parentes viste kombinationer (katalog Nr. 158 og 183) er meget tvivlsomme, idet de endnu ikke er bevist (er ikke fundet). Den angivne anvendelsesperiode på kun en dag ligger indenfor anvendelsesperioden for anndre kombinationer.
Der er endnu et faenomen, som ogsa skal anfores. Det drejer sig om enkelte stempelkombinationer, som efter at have vaeret uden af brug et stykke tid, igen er taget i brug i samme udformning. Disse kombinationer har faet tilfojelsen x for den forste periode og y for den anden periode.
'Dette forekommer kun i kombinationerne' fremkommer alle de kombinationer, som er vist i bilag 1, der ogsa oplyser om anvendelsperioden. E2 L, E3 R, E4 R, E5 L, Z1 L, Z2.2 L og Z3.1 L.
Derved fremkommer alle de kombinationer, som er vist i bilag 1, der ogsa oplyser om anvendelsperioden.

- Ringstempler - pa tysk; Einkreisstempel {type E};
E1a Lw, E1b Lw, E1b Rw, E1b R, {E1b L}.
E2 R, E2 Lx, E2 Ly.
E3 Rx, E3 Ry, E3 LR, E3 L.
E4 Rx, E4 Ry, E4 LR, --- [E5 R].
E6.1a L, E6.1b L, E6.2 L.
E7 L.

- Brotype - stempler - pa tysk; Zweikreisstegstempel {type Z};
Z1 Lx, Z1 Ly.
Z2.1 L, Z2.2 Lx, Z2.2 Ly.
Z3.1 Lx, Z3.1 Ly, Z3.2 L.
Z4 L.
Z5.1 L, Z5.2 L.
Z6.1 L, Z6.2 L.

Afkortelserne kan virke forvirrende ved forste ojekast, men er ubetinget nodvendig for beskrivelsen i oversiger (og tabeller). Man finder rimeligt ud af 'koderne' idet de er almindelige tyske oed. (o.a. For at lette forstaelsen, er de tyske ord, hvoraf 'kodrne' er afledt, indfojet. Jeg har med vilje ikke 'fordansket' koderne, idet dette ikke ville vaere hensigtmaessigt, hvis der skal korresponderes med udlandet).


Hits: 2339

Added: 19/11/2009
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig