btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 47 a - Specialhæfte » Maskin-reklamestempler

Danzig's Maskin-reklamestempler.

7. Slutbemærkninger;
>>
Reklameteksten 'Mit dem Führer zum Sieg' blev brugt i alle tre perioder. Når man - for den 6-takkede stjernes vedkommende - sammenholde begge perioder, viser der sig for månederne december 1941 til april 1942 en overlapning med den 7-takkede stjerne, selvo begge stempler ikke er anvendt parallelt. Ditte fatum erfarer man kun fra stempelhistorien, ikke fra de i kataloget angivne anvendelsestider.
En specialsamling kan selvfølgelig følge den alfabetiske sortering efter reklameteksten, som benyttes i kataloget. Vigtige bestanddele i en sådan samling må desuden vise en oversigt af stempeludviklingen - og det er netop det, denne artikel vil!.
Der forekommer srædeles ofte en fejllæsning af reklamestemperne, idet stemplet - i særdeleshed hvor stemplet sidder oven pa frimærkerne - ikke lige netop er et idealstempel. Det beror altså på, ved data oplysningerne udviser stor omhyggelighed.
I sammenhæng med disse stempler er det også vaerd at lægge mærke til, at enkelte stempeltyper også har vaeret anvendt til 'almindeling' annullering med bølgelinier. Tre af ringstemplerne har været anvendt med såvel bløgelinier og reklametekster. Disse må selvfølgelig tidsmaessigt udelukke hinanden.
Efter de foreliggende data handler det sig om følgende stampler:

- Danzig 5 {type E5} Anvendelse med reklametekst 1935 - med bølgelinier 1941 - 1942.
- Danzig 5a {type E7} Anvendelse med bølgelinier 1942 og efteraret 1944 - med reklametekst første halvdel af 1944.
- Danzig *5b {type E4} Anvendelse med bølgelinier slutningen af 1930 og 1942, med reklametekst 1931 - 1934.

Det er også multig, at stempelmaskinen fra Danzig-Langfuhr, gennemgående fra tid til anden, har vaeret benyttet med bølgelinier. Dette delkapitel skal undersøges mere detaljeret. Som tidligere nævnt, er den tidsmaessige fremstilling af reklameaftrykkene noget kompliceret, dels fordi dagstemplerne er blevet aendret (aptering) forskellige antal og stillinger på reklamesatserne og delvis også stempler, som har været genanvendt i den senere tid. Alle disse fakta er udførligt beskrevet i denne artikel. For at få et lettere overblik, er der tilføjet 5 bilag.
->>>>


Hits: 1216

Added: 24/02/2010
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig