btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Flere medlemmer på vej

>> Hvervebrochuren

Medlemsblad for Danzig Gruppen

en af disse smukke indstiksbøger er, at skaffe et nyt medlem til Danzig Gruppen - og nu har du oven i købet den nye brochure, som kan lette dette arbejde! Så hvem ved - med lidt held får vi måske et nyt hold indstiksbøger til næste år!
Husk at skrive dit medlemsnummer på indmeldelseskuponen (findes på kuverten sammen med din adresse).
Når jeg får besked fra Kurt Spuhr om, at det nye medlem har indbetal( kontingent og indmeldelsesgebyr, sender jeg med stor glæde en indstiksbog til de 10 medlemmer, som kommer først med et nyt medlem.
Bemærk, indmelder du flere nye med-lemmer, kan du vinde flere indstiksbøger!

Flere medlemmer på vej:
Vor nye hvervebrochure har allerede vist sig at opfylde sin mission.
Vi har fået tilsagn om medlemskab fra følgende, som i skrivende stund endnu ikke nået at indbetale kontingentet endnu:

Lennart Frostelid                               John Johnson
Fryxeilgatan 1                                      Fladholm 17
S - 68071 Bjrncborg                           6200 Aabenraa

Jørn Madsen                                        Tommy Pedersen
Torsgate 3                                              Smedevænget 9
N - 1511 Moss                                       6510 Gram

Jan Andreasen                                    Niels Sørensen
Østergade 56                                        Voldgade 6, 3.tv.
7600 Struer                                           7800 Skive

Henrik Christensen                            Knud Th. Weber
Lyshøj AM 5, st.tv                                Lyongade 2
2500 Valby                                             2300 København S

Følgende har bedt om flere oplysniger omkring Danzig Gruppen:

Bjørn Tandberg                                   Jan Sørensen
Laurvik Terasse 17                             Bjerregaardsgate 39
N - 4550 Farsund                                 N - 0174 Oslo

Kjell Einarsen                                        Harald Wean
Lindebjergvei 40                                  Postboks 218
N - 2044 Frogner                                  N - 8801 Sandnessjøen

fortsæt næste side

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 5.


Hits: 1039

Added: 06/07/2018
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig