btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Danzig Nyt: Nyheder Letland

>> Tilføjelser til Letlands-håndbogen

DANZIG NYT

10 års statsjubilæum april 1935:
På side 110 tilføjes:
135Cvw 30 Santim ultramarin/brun.

På side 111 - trykark - tilføjes:
Trykt i ark af 50 mærker.
Værdierne 6, 15 og 20 Santim desuden i ark med 100 mærker.

Hidtil har det kun været kendt, at 15 Santim fandtes i ark med såvel 50 som 100 styk. Der er muligheder for, at også 30 Santim er trykt i begge arkstørrelser, men dette er endnu ikke bevist.

På side 144 - perforeringsfejl - tilføjes:
132Dnw trestribe lodret utakket.
132Dns utakket til venstre.
133Cnw utakket til højre.

Nyheder Letland:

På clri første serie af overtryk på russiske frimærker (fire værdier) er der konstateret, at overtrykket tilsyneladende er foretaget i to omgange, således at overtrykket LATVIJA og værdiangivelsen er trykt hver for sig. Dette er underbygget med, at der er små farveforskelligheder, samt at der er tydelige forskydninger af de to overtryk i forhold til hinanden.

Det andet overtryk på russiske frimærker, der udført med 5 værdier, er tilsyneladende udført på samme måde, u-den at forskydningerne dog er ret store. Der er derimod konstateret flere varian-ter i bogstaverne, der sandsynligvis kan henføres til, at klichderne er ved at være nedslidte?
Der er således konstateret "T" uden tværstreg (LAIVIJA) i 1°° på 7 k, 5°° på 2 k,-25°° på 4 k - alle som pos. 79.
Mange andre - knap så udprægede -varianter går igen andre steder i arket.

fortsæt næste side

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 14.


Hits: 783

Added: 07/07/2018
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig