btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

 

(fig 25) afsendt fra udstillingen med returflyvningen til Friederichshafen, hvorfra det er videreekspederet til Berlin. [Sieger nr. 170B]

Registreret postkort (fig. 26) sendt med luftpost fra Zdrich den 27.7.32 direkte til Danzig for tilslut­ning til returflyvningen til Friederichshafen og videre­forsendelse til Wien. [Sieger nr. 170B]

Korrekt frankeret, privat-fremstillet helsagskort (fig 27) sendt fra udstillingen den 30.7.32 med returflyvningen til Friederichshafen for videresendelse til Holland. [Sieger nr. 170B]

De forskellige Zeppelinbreve der er vist, repræsenterer alle Lup­osta's hovedflyvninger og viser et udvalg afde forskellige frankerings­muligheder, der kunne benyttes på disse flyvninger. Det er ikke muligt - indenfor pladsrammen for dette korte studie - at vise alle de forskel­lige kombinationer af afsendelssteder, destinationer, flyv­ninger og frankeringsmuligheder, der findes.
Imidlertid er der sikkert nogle aflæserne af denne artikel, som er i besiddelse afLuposta materiale, ud over det her viste. Dette vil forfat­teren meget gerne vil lære at kende. Så hvis du er i besiddelse af et så­dant materiale, send venligst en kopi direkte til:

Giles du Borlay
8. Malvern Road
Aylesbury
Bucks 1-1P20 1 QF
England

Giles forstår ikke dansk, så skriv venligst på engelsk - eller send dit materiale til Curt Hosny, som vil videresende din/dine fotokopier til Giles.

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 30.


Hits: 1234

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig