btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Det var ikke kun frimær­ker, der blev udgivet til brug for lejrposten i Woldenberg. Da tryktek­nikken blev forbedret, blev der udgivet adskilli­ge miniark. Flere blev endog trykt i to farver. Det her viste miniark er udgivet den 24. maj 1943 i anledning af den polske astronom og videnskabsmand Nicol­aus Kopernicus' 400-års dødsdag. Miniarket er sammensat af tre fri­mærker, der også blev udgivet samme dag.

to til tre aftryk. Resultatet af denne metode gav da også eksemplarer med forskellig farveføring — dvs. frimærker med lysere og mørkere farve.
Papirkvaliteten i de første udgivelser var meget forskellig, idet det kom fra indsam­ling blandt de internerede.
Og da det blev vanskeligt stadig at få papir på denne måde, blev dele af tyske aviser anvendt til trykningen.
Først senere, da Røde Kors i Geneve og Stockholm begyndte at interessere sig for lejrposten og konstant sørgede for at der blev sendt papir, blev frimærkerne trykt på ensartet papir.
Hvert frimærke er trykt særskilt på et afklippet stykke papir. Herefter blev u­nødvendige kanter fraklippet med en saks for kun at efterlade en margen på om­kring tre mm. Senere blev papiret skåret til i den rigtige størrelse før trykningen.
— — —
Også i andre interneringslejre for polske officerer og soldater blev der oprettet inter­ne posttjenester.
OFLAG DE Neubrandenburg blev i begyn­delsen af januar 1944 evakueret og samtli­ge internerede flyttet til en lejr ved Gross­Born. Her etableredes en intern posttjeneste i perioden januar til juli 1944.
I OFLAG HD Gross-Bom fungerede en posttjeneste fra begyndelsen af december 1943 til udgangen af januar 1945 også på baggrund af frimærker der blev fremstillet i lejren.
Da OFLAG IIC Woldenberg evakueredes den 25. januar 1945 blev størsteparten af de internerede flyttet til OFLAG VITA Mur­nau. Her havde en intern lejrpost fungeret siden begyndelsen af november 1942.

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 40.


Hits: 1137

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig