btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Er der tale om, at kun en del af turen fra afsender til modtager er omfattet af `Frei' - f eks. inden­for bygrænsen eller et andet om­råde?

Med dette spørgsmål fik jeg lejlighed til at vise endnu et brev, der bærer et 4-ringsstemplet med nr. 1768, hvilket også er en 'rettelse' til Wolff's katalog, som oplyser, at sidste kendte dato er fra 1853, hvor mit brev er fra 24.8.1854.
Stemplet kendes kun i forbin­delse med et kassestempel fra Spe­ditions Bureau Nr. 11.

 

Girokort
Benyt venligst det vedlagte girokort til indbetaling af dit kon­tingent for 1995.
Tag kortet med næste gang du skal på posthuset.
TAK fordi du indbetaler dit kontingent rettidigt - nemlig inden 31. januar 1995.
Indbetaler du efter denne dato, vil det medføre en rykkerskrivelse, med et nyt girokort, der er påført et gebyr på 10 kroner.
Såfremt du ikke reagerer på denne skrivelse, vil det medføre slet­ning af medlemslisten.

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 47.


Hits: 1111

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig