btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 Medlemsblad for Danzig Gruppen

 Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

heller ikke forskånet.

Der er der kommer et enkelt eksempel ud af, nemlig "Kreisstegstempel" ZOP­POT *b* (brotype uden gitter). Dette stempel har ikke ændret udseende i den tid, det har været i brug.
Schdler havde det allerede på sin sorte liste. Nu forekommer stemplet på den ene side ret ofte på "Trilbsbach-breve" og på den anden side er der en masse a fstemplinger, der bærer Schdler's INFLA-echt-tegn. Desuden forekommer ZOPPOT *f* ret mange mærker fra "Kleine-" og "Grogen Innendienst".
"Grogen Innendienst" var gyldig fra 30.8.1920 og omkring 50% af alle "Grol en Innendienst" mærkerne har annulleringsstempler fra september 1920, og heriblandt forekommer ZOP­POT *f* ret ofte.... og ZOPPOT *d* ligeså.
Nu er der vel ingen, der kan eller vil påstå, at alle disse stempler - eller næsten alle - er tilbagedaterede.

Om hvorvidt Schiiler var konsekvent i de af ham opstillede principper, må de efterfølgende eksempler tale for. Gengivelsen af illustrationerne hertil er desværre ikke optimale, idet det over­vejende drejer sig om fotokopier af fo­tokopier.
Michel nr. 88 med 1-ringsstempel uden timeangivelse fra 11.1.22, der efter Schiiler er tilbagedateret.

 

 


Bagsiden viser at Schdler har sat sit prøver-mærke for INFLA-echt.

 

 


Deutsches Reich 97 B II (forløber) med  ikke særligt tilforladelige DANZIG *I h,

 

 

 

 

argang Nr. 14 January 1993, Seite 15. 


Hits: 565

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig