btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 9 - 2005 » Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne Ziemia Gdańska

Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne Ziemia Gdańska.
Terytorialny podzial gdanskiego Okregu Poczt i Telegrafow w marcu 1943 r.
Historia Poczty.
Andrzej Klosinski.


Hits: 1805

Added: 11/03/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig