btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 9 - 2005 » Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne Ziemia Gdańska

Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne Ziemia Gdańska.
Feldpost Marienburg 1939-1945.
Proba usystematyzowania wiadomosci o pocztach polowych dzialajacych w Malborku podczas II wojny swiatowej. Historia Poczty.
Jerzy Zimnicki, Stowarzyszenie Filatelistow Malborka.


Hits: 1901

Added: 11/03/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig