btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 9 - 2005 » Ziemia Gdańska Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne

Ziemia Gdańska Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne.
Niekatalogowane znaki cenzury korespondencji z lat 1918-1920.
Badanie Znakow Pocztowych.
Lukasz Wsciubiak.


Hits: 1850

Added: 14/03/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig