btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 1 - 2000 » Poczta zeppelinowa z Portu Gdansk 1932-1933

Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne Ziemia Gdańska.

Poczta zeppelinowa z Portu Gdansk 1932-1933.
Hans Vogels, Krzysztof Krupa (tlumaczenie i opracowanie)
'Zeppeliny' w Polsce.


Hits: 2968

Added: 11/08/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig