btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 4 - 2001 » Ziemia Gdańska - Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne

Ziemia Gdańska - Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne.
Podwojny nadruk typogrficzny na znaczku nr 1286 (40 gr).
Waldemar Piotr Wieclaw.
Komisja Naukowo-Badawcza Okregu Pomorskiego PZF.


Hits: 1692

Added: 27/09/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig