btn toggle

Gallery

Ziemia Gdańska - Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne.
Ryc. Pierwszy lot na traskie Gdansk - Frankfurt. U gory list ze stempelkiew Zurück/Rerour, u dolu list stempelkiem odbiorczym Frankfurt - Flughafen.


Hits: 2136

Added: 27/09/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig