btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 8 - 2004 » Laury dla Pomorzan 'Katowice - 2003'

Odznaki i wyroznienia dla pomorskich filatelistow.
Laury dla Pomorzan 'Katowice - 2003'.
Jaroslaw Kazinski.
Komisarz Okregowy Wystawy.
Ryc. Dyplom w randze medalu pozlacanego dla pomorskich Wiadomosci Filatelistycznych.


Hits: 2616

Added: 05/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig