btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 8 - 2004 » Nieznane prowizorium cenzury tczewskiej

Nieznane prowizorium cenzury tczewskiej w 1945 roku.
Pomorski Biuletyn Filatelistyczny.
Janusz Frackiewicz.
- Dwie strony listu z Lublinska do Hrubieszowa, wyslanego 21.10.44 roku z cenzura odreczna.


Hits: 1652

Added: 07/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig