btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 10 - 2006 » Jeszcze jeden karnet Wolnego Miasta Gdańska

Jeszcze jeden karnet Wolnego Miasta Gdańska.
Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne.
Badania znakow pocztowych.
Henryk Sufczynski - Wojciech Ziolkowski.
- Strona tytulowa kernetu.
- Briefmarken der Freien Stadt Danzig.


Hits: 1867

Added: 16/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig