btn toggle

Gallery

Danzig-nyt Nr. 49, September 2002, pages 5 and 12.
The Teutonic Knights.
Den tyske Riddenorden.
Kort over omrander besat/erobret af ridderne.
De tyske stater. Af H. Rosenfelt.
Mecklenburg.
Storhertugdammer med egne postsvrigheder till 31. december 1867.


Hits: 2158

Added: 08/11/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig