btn toggle

Copyright

The use of this website is subject to the following copyright notices:

– Danzig.org copyright

– MICHEL Schwaneberger Verlag GmbH

 

Copyright w związku ze wszystkimi pracami na tych stronach jest własnością Danzig.org, naszych współpracowników i / lub partnerów lub jest licencjowane. Reprodukowanie całości stron lub ich części jest zabronione poza następującymi przypadkami:

Strony i zawarte na nich prace mogą być oglądane na ekranie komputera, skopiowane na CD lub drukowane dla Państwa prywatnego użytku pod warunkiem włączenia notatki prawa własności copyright notice na wykonanych kopiach.

Jakiekolwiek zmiany nie są dozwolone jak również przedrukowanie w innych publikacjach dowolnego charakteru. Zastrzeżenie przez copyright prace na tych stronach nie mogą być użyte do żadnych komercyjnych celów, rozdzielane lub kopiowane bez naszego wyraźnego pisemnego zezwolenia.

 

Używanie numeracji katalogów MICHEL następuje dzięki uprzejmemu zezwoleniu Schwaneberger Verlag, Unterschleissheim, który jest jedynym posiadaczem prawa użytkowania. Poza tym Michel-numeracja jest chroniona przez prawa autorskie.

 

Hiermit bestätige ich, dass Herr Ronald van Waardhuizen, alle Angaben in meinen Katalogen, wie Nummerierung und Beschreibeung, für seine Arbeiten verwenden darf. Copyright bleibt erhalten.

Klaus Wolff

Danzig