btn toggle

Ziemia Gdańska

Ziemia Gdańska – znana również jako Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne

Kontakt z niemieckimi filatelistami z Arge Danzig, potrzeba bardziej naukowego podejścia do filatelistyki z obszaru Gdańska oraz chęć posiadania własnego związku filatelistyki przyczyniły się do powstania w Gdańsku klubu „Ziemia Gdańska” . 10. Lutego 1994 Polski Związek Filatelistów oficjalnie zatwierdził statut klubu. Od tego momentu „Ziemia Gdańska” koncentruje się na wszystkich aspektach filatelistycznych związane z Gdańskiem i okolicami Gdańska.

Klub popularyzuje zbieranie znaczków pocztowych z Gdańska i jego okolic, zajmuje się historią poczty oraz stymuluje nawiązywanie kontaktów pośród kolekcjonerami z całej Polski i zza granicy. Najciekawsze są coroczne spotkania, na które przybywają kolekcjonerzy z USA, Anglii, Niemiec, Skandynawii oraz innych państw europejskich.

Od początku działalności klub regularnie wydaje biuletyn, zawierający różne aspekty gdańskiej filatelistyki. W 2000 roku publikowany w formacie A4 został zastąpiony nowym magazynem. Tego roku Zarząd Polskiego Związku Filatelistów postanowił zgrupować publikacje kilku gdańskich klubów w nowopowstałych „Pomorskich Wiadomościach Filatelistycznych”, reprezentowanych przez ZPF, Klub Marynistów oraz przez zbieraczy znaczków pocztowych o tematyce biblijnej – Klub „Święty Gabriel”. Redaktorem Pomorskich Wiadomości został Krzysztof Krupa. Do 2006 roku zdołano opublikować 10 numerów, z których każdy z nich liczył ponad 100 stron. Wielkim ciosem dla magazynu był wyjazd Krzysztofa Krupy z Gdańska. Redaktora zastąpił nowy, ale do tej pory nie opublikowano niestety żadnego nowego numeru.

W 1997 roku zorganizowano wystawę „Znaki pocztowe w dziejach Gdańska”, w 2004 zaś „400 lat Gdańskiej ordynacji pocztowej’. Obie wystawy, za które odpowiedzialny był Klub „Ziemia Gdańska”, odniosły sukces. Eksponaty, które przedstawiono i skatalogowano podczas drugiej z wystaw, zdobyły nawet kilka złotych medali podczas wystaw w kraju i za granicą.

>>>

Danzig