btn toggle

Gerhard Schüler

Odnośnie historii Arge Danzig

Na początku 1955 jeden z pozostałych członków Arge Danzig – Gerhard Schüler ożywił działalność grupy, wydając kwartalne okólniki. Dzięki pełnemu zaangażowaniu Schülera Arge rozpoczęło „drugie życie”. Po ukończeniu studiów w 1941 wyjechał z Gdańska . Od tego czasu mieszkał w rodzinnym mieście – Hamburgu, a grupą kierował grupą aż do końca swoich dni. Do tego momentu grupa liczyła 90 członków.

Danzig