btn toggle

A.S.D.P.

Międzynarodowe Towarzystwo Kolekcjonerów Gdańskiej Filatelistyki

Początki towarzystwa sięgają dnia 23. Marca 1936, kiedy to w restauracji „Ayckes Wein- und Bierstuben” doszło do spotkania kolekcjonerów oraz innych interesantów. Głównym celem tego spotkania było podjęcie walki ze stale narastającą liczbą fałszerzy, którzy w latach trzydziestych bezkarnie handlowali nieautentycznymi znaczkami pocztowymi. Kolekcjonerzy musieli chronić się przed nielegalnymi produktami, wymiana wiedzy była tutaj niezbędna. Wkrótce towarzystwo skatalogowało znaczki Wolnego Miasta Gdańsk.

Danzig