btn toggle

Grupa Gdańska

Grupa Gdańska

Danzig Gruppen (pol. Grupa Gdańska) rozpoczęła swoją działalność 7. Października 1990 roku niewielkiej miejscowości Næstvedw ( południowa Zelandia).

Na początku grupa liczyła 33 członków ze Szwecji, Norwegii oraz Islandii, a wkrótce liczba ta zwiększyła się do 92. Od samego początku postanowiono, że odbiorcami będą kraje skandynawskie: Szwecja, Norwegia, Islandia, Dania oraz Wyspy Owcze.

Wkrótce ogłoszono, że grupa powinna opublikować swój kwartalnik ( „Danzig Nyt” -Nowinki Gdańskie), który miałby zawierać informacje filatelistyczne z Gdańska, Polski oraz innych krajów bałtyckich.

Na długo przed założeniem klubu pomysłodawcy byli w dobrym kontakcie z innymi klubami gdańskimi z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów. Od Arge Danzig otrzymaliśmy nawet list gratulacyjny w związku z naszym pierwszym wydaniem Nowinek Gdańskich.

W ciągu 11 lat działalności rozesłaliśmy do naszych członków ponad 50 magazynów oraz 7 wydań specjalnych, w których m.in. można znaleźć informacje na temat historii poczty, tłumaczenie Tom’a Hulkenberg’a „Advertising stamps” – „Znaczki reklamowe”, historyczne wydarzenia w Gdańsku i krajach bałtyckich, czy też informacje o lotach Zeppelina.

„Nowinki Gdańskie” były czarnobiałe i liczyły początkowo 16 stron, z czasem liczba ta wzrosła do 64 stron, a wydrukowi nadano koloru.

Po 11 latach Curt Hosny – przewodniczący grupy i redaktor „Danzig Nyt” – z powodów osobistych zrezygnował ze swojego stanowiska. Żaden z członków nie chciał się podjąć tak odpowiedzialnej posady, co w ostateczności doprowadziło do rozpadu grupy.

Podczas spotkania Arge w Hamm-Pelkum, które miało miejsce 19. maja 1990, złożono gratulacje nowopowstałej Danzig Gruppe. Gratulacje złożyli następujący członkowie: Karl Kniep – Krista Heller – Ronald van Waardhuizen – Sygfried Stoye – Udo Klein – Burton Miller – Horst Appitz – Heinz-Jochem Pauli – Hans Vogels – Georg Cassau – Harald Strohbusch – Klaus Wolff – Horst Peter Schmieja – Peter Witkop – R. Hillenbrand – V. Horak – Ton Hulkenberg – Hans Georg Mencke – Hans-J. Düsterwald and Willy Deiniger.

Danzig