btn toggle

Arge Danzig

Arge Danzig

Arge Danzig jest towarzystwem kolekcjonerskim poświęconym filatelistyce z obszaru Gdańska.

Historia

Restauracja „Ayckes Wein- und Bierstuben”, Gdańsk, to właśnie tutaj, dnia 23. Marca 1936 założono towarzystwo Arge Danzig. Siłą napędową tego spotkania była stale narastająca liczba fałszerzy, którzy w latach trzydziestych przedstawiali swoje wyroby jako autentyczne. Kolekcjonerzy chronili się przed nielegalnymi produktami, wymiana wiedzy pośród kolekcjonerów była tutaj niezbędna. W wyniku działania Arge Danzig powstał katalog znaczków Wolnego Miasta Gdańsk.

W jednym z pierwszych takich okólników zapisano credo organizacji, które funkcjonuje do dziś:

„Służymy wspólnej sprawie, gromadzimy się aby wspólnie badać i wymieniać się wiedzą na temat gdańskiej filatelistyki. Celem naszym również jest walka z fałszerstwem. Wyszliśmy naprzeciw szkodliwym podróbkom i oszustwu.”

Zaraz po wspólnotach: German Colonies (1928), Memel (1929) i German Inflation (1931, dziś “Infla-Berlin”), Arge Danzig była czwartą w Niemczech i zarazem drugą, która zyskała status „Arbeitsgemeinschaf – pol. kolektyw roboczy” w skrócie Arge, który nosi w nazwie aż do dziś. Pod przewodnictwem Wilhelma Marxa comiesięczne spotkania odbywały się w Gdańsku. Na tamten moment wielu kolekcjonerów mieszkało właśnie w Gdańsku, w związku z czym to właśnie tam organizowano spotkania. Liczba członków stale zwiększała się, a w 1940 grupa liczyła już ponad sto osób. W kolejnych latach natomiast zmniejszyła się z powodu wojny. Do końca wojny ( ostatnie spotkanie grupy odbyło się 16 stycznia 1945) opublikowano 35 okólników “Das Danziger Postwertzeichen” , ale także liczne artykuły i raporty.

Wiceprzewodniczący Franz Prill, który po wojnie został przesiedlony z Gdańska, próbował zgromadzić pozostałych członków na terenie Niemiec, a swój pierwszy okólnik wydał w 1947. Czasy były trudne. Brak środków finansowych pozwolił na wydanie jedynie sześciu kolejnych okólników. Liczba członków organizacji zmniejszyła się do 20 – wielu z nich umarło, niektórzy byli jeńcami wojennymi, innych natomiast przesiedlono.

Na początku 1955 jeden z pozostałych członków Arge Danzig – Gerhard Schüler ożywił działalność grupy, wydając kwartalne okólniki. „Drugie życie” Arge Danzig umożliwiło zaangażowanie Schülera, który bezinteresownie poświęcał grupie czas i zapewnił wszelkie środki. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Gdańsku, w roku 1941 powrócił do Hamburga – jego rodzinnego miasta. Arge Danzig kierował aż do śmierci (1981), w tym czasie organizacja grupowała wokół siebie 90. członków.

Na kolejne dziewięć lat przewodnictwo Arge przejął podobnie jak Marx i Prill w Gdańsku urodzony – Karl Kniep. Za sprawą licznych zgrupowań, które odbywały się na terenie całych Niemiec, liczba członków wzrastała z zawrotną prędkością. Karl Kniep skupiał się głównie na publicznym wyeksponowaniu działalności Arge Danzig. Kumulacja nastąpiła w roku 1991, kiedy to spośród 240 członków aż 40 było cudzoziemcami.

Dokładnie 55 lat po pierwszym spotkaniu grupy w Gdańsku, Arge Danzig wskrzeszono na nowo. Arge Danzig oficjalnie uzyskał statut towarzystwa kolekcjonerskiego i od tej pory funkcjonuje jako podmiot.

Lokalne zgrupowania Arge Danzig

Pierwsze spotkanie po II Wojnie Światowej odbyło się 1980 w Hamburgu. Kolejne spotkania miały miejsce w Braunschweig (1981) i Rückersdorf (w pobliżu Norynbergii w 1982). W czasie zgrupowań członkowie prowadzą dyskusje, wymieniają się zdobytą wiedzą na temat filatelistyki, uczestniczą w wykładach. Ich zadaniem jest także zachęcanie do uczestnictwa, nowi goście są tutaj zawsze mile widziani. Nie trzeba dodawać, że ilość spotkań w Gdańsku znacznie zwiększyła się na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie zgromadzenie doczekało się rokrocznej inauguracji, która zwykła odbywać się przede wszystkim w Hamm-Pelkum, ale także w Berlinie, Hamburgu, Wiesbaden oraz Lipsku.

W roku 1992 zorganizowano pierwsze powojenne spotkanie w „Domu Filatelisty” w Gdańsku. Od tego czasu odbywają się tam kolejne, organizowane przez naszych polskich członków i przyjaciół zgromadzenia.

Korzyści z członkostwa Arge Danzig

Członkowie Arge Danzig to przyjaciele miasta Gdańsk, początkujący i eksperci, kolekcjonerzy i handlujący znaczkami – innymi słowy – wszyscy ci, których łączy miłość do filatelistyki gdańskiej. Aby dołączyć do Arge nie musisz posiadać ogromnej kolekcji. Jedynym warunkiem jest zainteresowanie gdańską filatelistyką. Ogromne zbiory długoletnio kolekcjonowane przez naszych członków nie powinny Cię odstraszać – oni przecież także zaczynali od zera.

Korzyści z dołączenia do grupy:
– spotkania z wielkimi kolekcjonerami, wymiana wiedzy, uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu filatelistyki gdańskiej; (przy czym niektóre z nich mogą zostać opublikowane w naszych okólnikach)
– otrzymanie czterech okólników rocznie
– możliwość korzystania z naszej biblioteki
– stałe doradztwo w zakresie tworzenia i powiększania kolekcji

>>>

Danzig