btn toggle

Eksperci Gdanska Poland

Hans Vogels
Tel: +40 743 088 778
e-mail: hvogels@poczta.fm
(only Port Gdansk, full line)

Port Gdansk only stamps and Poland:

Janusz Berbeka
skr. poczt. 100
61-890 Poznań 1
Poland

Mariusz Kalinowski
ZO PZF
Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa
Poland

Zbigniew Korszeń
Skr. Poczt. 82
00-950 Warszawa 1
Poland

Jeremi Melnik
ZO PZF
Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa
Poland

Piotr Pelczar
Ul. Zawiszy Czarnego 5
84-360 Łeba
Poland
(only postal stationery)

Lesław Schmutz
ZO PZF
Ul. PCK 2
35-060 Rzeszow
Poland

Bohdan Subocz
Ul. Synow Pułku 4/47
01-354 Warszawa
Poland

Kazimierz Sztaba
ZO PZF
Skr. Poczt. 756
31-150 Krakow
Poland

Jerzy Tokar
ZO PZF
Ul. Żeromskiego 25
90-521 Łodź
Poland
(only letters, no single stamps)

Stanisław Walisch
Ul. Zgierska 75/81 m. 231
91-464 Łodź
Poland

Marian Zbigniew Ways
ZO PZF
Ul. Rabiańska 1/3
87-100 Toruń
Poland

Eugeniusz Weźranowski
ZO PZF
Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa
Poland

Zdzisław Wiatrowski
Osiedle I nr. 47
66-004 Drzonkow
Poland

For more information and links to other experts please click here. This list is made without any responsibility towards the webmaster. If you are an expert and would like to be listed or edit your information please inform us by using the contact form. We will need two recommendations in order to be listed.

Danzig