PWF Ziemia Gdańska uploaded

We have uploaded 5 issues (some 470 pages) of the P.W.F. Ziemia Gdańska (also known as Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne) magazine. This represents literature of the Ziemia Gdanska, Klub Marynistow PZF and Klub Swiety Gabriel.

Issue nr. 4 of 2001, nr. 5 of 2001, nr. 7 of 2003, nr. 8 of 2004 and nr. 10 of 2006 were uploaded.

Danzig