PWF Ziemia Gdańska uploaded

Właśnie zamieściliśmy 5 artykułów (obejmujących ok. 470 stron) z czasopisma Ziemia Gdańska (znanego również jako Wiadomości Filatelistyczne), które należy do kanonu literatury klubu Ziemia Gdańska, Klubu Marynistów oraz Świętego Gabriela.

Dodano: nr 4/2001, nr 5/2001, nr 7/2003, nr 8/2004 oraz nr 10/2006.

Danzig