btn toggle

Gallery

Gallery » Polish Propaganda cards » Rozwoj Polskiej Flotyn Handlowej

Rozwoj Polskiej Flotyn Handlowejjest gwarancja naszej niezaleznosci ekonomiecnej. Rok: 1925 - 1931.
- Nakladem Ligi Morskiej i Kolonjalej Wszelkie przeduki zastrzelone.
Collection RvW


Hits: 2747

Added: 15/08/2007
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig