btn toggle

Gallery

Gallery » Polish Propaganda cards » Przebieg Dziejow Pomorza Polskiego

Przebieg Dziejow Pomorza Polskiego.

Prawa historyczne Polski do Pomorza.
Powrot Polski nat Baltyk, to tryumf dziejowej sprawiedliwosci. Rok: 904 - 1919
- Naklad Ligi Morskiej i Kolonjalaej. Wselkie przeduki zastrzezone.
Collection RvW.


Hits: 2978

Added: 15/08/2007
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig