btn toggle

Gallery

Gallery » Korrespondenz aus Danzig, Januar 1875 bis November 1923 » Korrespondenz aus Danzig, 1875 bis 1923

Korrespondenz aus Danzig, Januar 1875 bis November 1923 

De Post uit de "Freie Stadt Danzig" tussen 1 januari 1875 en november 1923 : Het Reichsmarktijdperk.

De tentoonstelling geeft een overzicht van brieven, postwaardestukken, stempels, spoorwegpost, Iuchtpost, postcheques en pakketpost uit Danzig stad en omgeving* In de tiJd van mark en pfennig. De op 1 Januari 1875 in Duitsland ingevoerde mark = 100 pfennig was tussen 10 Januari 1920 en 1. November 1923 ook in gebruik in de Freie Stadt Danzig.
* met omgeving womit bedoold het Debted van de 'Freie Stadt Danzig' 1920-1939 (zie kamt).

Plan
1. Danzig en omgeving in het Duitse Rijk van 1.1.1875 tot 10.1.1920.
1.1 Postwaarden en sternpelontwikkeling van hoefijzerstempel tot typenraderstempel
1.2 Postwaardestukke
1.3 Veldpost en censuur tijdens en na de Eerste Wereldoortog
1.4 Spoorwegpost
1.5 I reinuationsdocumenten
1.6 De dorpen in de omgeving van Danzig

2. De 'Freie Stadt Danzig' van 10.1.1920 tot 31.10.1923
2.1 Voor- en meelopers (Voodopecs: Duitse zegels tot 14 6.20, rneetopers- Duitse zegels tot 19.7.1920)
2.2 Nieuwe postwaarden en briefkaarten vanaf 14.6.1920
2.3 Hooginflatie
2.4 Pakketpost met inkl-, pons- en kurkvemietiging
2.5 Dienstpost en strafport

Verklaring van de gebruikte iconen
Beschnjving van de postwaarden
Beschrijving van de stempels
Beschrijving van het port

kaart van de 'Freie Stadt Danzig' (1920-1939)

Literatuur
T. Hulkenberg. Het Relchemarlcdtdperk: De post Litt Danzig tussen 1 Januert 1875 en 1i november 1923. Fdatelie Nr. 6 432438 (2011)
T. Hulkenberg, Van de uitvinding van de pakketkaart tot de Danziger kurketempets. de strijr1 ran de opgeptakte postzegets. Notfites Nr. 38-39 (2009)

Korrespondenz aus Danzig, Januar 1875 bis November 1923, seite 01.


Hits: 1110

Added: 23/04/2017
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig