btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Danzig Nyt Nr. 13, November 1992, Inhold

DANZIG NYT

DANZIG Gruppen:

Formand:                                                               Næstformand:
Curt Hosny                                                         Anker Blaabjerg
Vejrholm 27                                                       Bandholmvej 89, Birket
9220 Aalborg ø                                                 4943 Torrig L
Telf.: 98 - 15 92 62                                            Telf.: 53 - 93 73 10

Kasserer:                                                                Sekretær:
Kurt Spuhr                                                         Curt Hosny
Sløjfen 11                                                            Vejrholm 27
3060 Espergærde                                            9220 Aalborg ø
Telf.: 42 - 23 35 51                                            Telf.: 98 - 15 92 62

DANZIG NYT:

Redaktør og annoncer: Curt Hosny
Postgirokonto 7 95 20 82
ISSN nr. 0905 - 4839

INDHOLD:

Forside billedet: Letlands nye frimærke

Adresser ................................................................. 2
Fra Formandens Pen ............................................. 4
Nye medlemmer .................................................... 3
Hvervebrochuren ..................................................  4
Flere medlemmer på vej .......................................  5
Medlemsmøder - udstillinger ................................ 6
Nye klubforbindelser ............................................. 8
Danzig luftpost ....................................................... 9
Deutschland .......................................................... 11
Takster Danzig - Tyskland ..................................... 12
Let landshåndbogen ............................................. 13
Letlands helsager .................................................. 18
To sider af samme sag ..........................................  20
Letlands våbentyper ............................................   22
Turen til Polen ......................................................   22
Frimærkehandlere i Danzig .................................   24
Løst og fast ............................................................  27

Indlagt: Formidlingssalg nr. 13.

Annoncepriser:
1/1 side       kr. 100 pr gang
.                      kr. 400 pr år
1/2 side       kr. 65 pr gang
.                      kr. 220 pr år
1/4 side       kr. 40 pr gang
.                      kr. 160 pr år
1/8 side       kr. 25 pr gang
.                      kr. 100 pr år

DANZIG NYT er et gratis, postomdelt medlemsblad for DANZIG GRUPPEN.
Bladet udkommer 5 gange årligt. Løssalg kr. 25.- pr. nummer frit tilsendt i Europa.
Medlemskab i DANZIG GRUPPEN koster kr. 125 årligt for seniorer og kr. 65 for juniorer u. 18 år. (1992 priser).

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 2.


Hits: 468

Added: 05/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig