btn toggle

Gallery

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Fra Formandens Pen

Kære læsere!
Jeg vil starte med at fortælle, at mødet i forbindelse med udstillingen i Kristianssand desværre ikke blev afholdt som planlagt.
Først flyttede arrangørerne mødet fra søndag til lørdag den 10 oktober kl. 11, senere fik jeg at vide, at der måske alligevel ikke kunne blive lokale til os! Da jeg samtidig fik at vide, at jeg p.gr.a. en computerfejl ikke ville komme til at udstille (man havde et udstil-lerkort parat til mig - men ingen ram-mer), så kunne jeg ikke se, hvorfor jeg skulle bruge yderligere en masse penge på at blive i Kristianssand (hvor jeg ikke følte mig "velkommen") og besluttede mig for at rejse til Aalborg og afholde et møde d& i stedet for.
Ærligt talt var jeg og min kone noget sur over behandlingen i Kristianssand - jeg havde glædet mig til at hilse på vore norske medlemmer, ligesom jeg håbede at skulle gense gamle norske venner............
men sådan skulle det altså ikke være!

Lad mig i øvrigt fortælle om hvad, der er sket siden sidst.
I får det hele serveret i kronologisk orden, men lad mig først præse.ntere de....

Nye medlemmer:
Det er med stor glæde, at jeg kan byde velkommen til 3 nye medlemmer.

Medlem nr. 721-531
Palle Leerbech
Stakroge Mejeri
7270 Stakroge

Mødekalenderen:
8. nov.           Rafila 92, Randers Medlemsmøde kl. 11
15. nov.         Forum, København Medlemsmøde kl. 12 i cafeteriet!
28. mar.         NORDJUNEX '93 Amagerhallen, Kbh.
7-16. maj      POLSKA '93, Poznan Fællestur???
6-9. maj         Nordia '93 Helsingfors (ingen aktivitet p.gr.a. turen til Polen).
6-8. aug.        Havfrisk, Esbjerg
17-19. nov.   National '93, Tåstrup

fortsæt næste side

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 3.


Hits: 441

Added: 05/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig