btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Medlemsmødet i Haderslev

>> Flere medlemmer på vej

DANZIG NYT

Dette vil sige, at der allerede er henvendelser fra 12 potentionelle nye medlemmer, hvilket er netop er de 12, som vi satte som målet for medlemstilgangen i 1992 på generalforsamlingen.
Det bliver spændende at se hvor mange medlemmer, der kommer yderligere i resten af året!
Kampagnen er jo stadig ny i såvel Norge som Sverige.
Alle de ovennævnte har fået tilsendt denne udgave af Danzig Nyt.

Vi håber på, at også de 4 sidstnævnte vil beslutte sig for et medlemskab.

Medlemsmødet i Haderslev 20.9.92.
Tilstede var: Kurt Spuhr, Peter Ulstrup (+ senior - nyt medlem?), Bjarne Jacobsen, Viggo Lauritzen, Jens Erik Christensen, Tommy Petersen, Peter Frost-Møller og Curt Hosny (ialt 9 personer).
Curt fremlagde den nye hvervebrochure, som de tilstedeværende medlemmerne synes godt om.
Curt oplyste desuden om diverse nyheder; bl.a. præmien fra Forbundet.
Under mødet blev det foreslået, at medlemmerne skal have tilsendt et navneskilt, som kan bæres under udstillinger m.m.
Navneskiltet vedlægges sammen med Danzig Nyt og de 10 hvervebrochurer.

Kurt Spuhr udstiller Litauen 1918-1941 i en stærkt omarbejdet udgave, hvor der bl.a. er lagt stor vægt på de første emissioner.

Peter Frost-Møller udstiller sin USA samling, som også er sat om fra sidst. Begge opnåede stor sølv.
TIL LYKKE til begge d'herrer.

Vort medlemsblad, Danzig Nyt, deltog for første gang i litteraturklassen.
Resultatet blev 61 points = sølvbronce, som vi vist godt kan være stolte af, ud fra den betragtning, at forbundsbladet og KPK's blade "kun" bedømmes ca. 5 point højere - på trods af det fornemme farvetryk på glittet papir o.s.v.

Repræsentantskabsmøde 2.-3. oktober
Dette var Knud Mohr's sidste officielle handling som forbundsformand, idet han nu er afløst af den tidligere kas-serer, Klaus Walther.
Se i øvrigt referateterne i DFT nr. 6 og 7.
Af de mange spørgsmål, som blev behandlet, var der stort set kun et enkelt forslag, som ville berøre Danzig Gruppen, nemlig et forslag om, at alle medlemmer under Forbundet skulle være A-medlemmer.
Der var flere talere både for og imod forslaget. Ingen kom dog ind på, hvad dette ville betyde økonomisk for "special-klubberne", hvorfor jeg redegjorde for dette, idet jeg henviste til, at hoved-parten af "special-klubberne" bestod af medlemmer, som allerede var A-medlemmer i den lokale frimærkeklub og derfor ville komme til at betale fuldt kontingent til Forbundet 2 gange. Hvis "special-klubberne" skal gøre sig for-håbninger om, at få en større medlem-

fortsæt næste side

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 6.


Hits: 380

Added: 06/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig