btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Aalborg - Nørresundby's Udstilling

>> Repræsentantskabsmøde 2.-3. oktober

Medlemsblad for Danzig Gruppen

stilgang, så må Forbundet ikke lægge økonomiske vanskeligheder - i ferm af et større kontingent - i vejen for disse ønsker.
Fra Forbundets side blev der lovet, at man ville tage hensyn til denne side af sagen under den videre behandling.
Jeg har fulgt spørgsmålet op ved at skrive til de øvrige "special-klubber" med en opfordring om, at vi samarbejde i dette spørgsmål, således at vi undgår en kontingentforhøjelse.
Som en ekstra bonus i medlemskonkur-rencen (se omtalen på side 4) fik jeg overrakt en årsmappe af Postvæsenet. Danzig Gruppens medlemmer blev hivet at få årsmappen tilsendt på et senere tidspunkt.

Kristianssand 18. - 20. september 92:
Udstillingen blev afholdt i den store og meget velegnede Gimlehal.
Jeg lagde specielt mærke til, at der var masser af plads!!! - der kunne let have været 40-50 rammer mere!
Lysforholdene var også særdeles fine. Norsk Securitas var indsat på sikker-hedstjenesten, der omfattede kamera-overvågning og adgangskort med både foto og personlig underskrift.

Der var forskel 'på "officials", der havde foto på rød baggrund og udstillere/handlere, der havde foto på blå baggrund.
Alle data var lagt ind på computere, men desværre for mig, så "talte" computerne ikke sammen. Jeg var registreret, således at jeg fik et adgangskort -men som før nævnt - der var ingen udstillingsrammer!
På grund af de høje hotel- og fødevarepriser i Norge, så havde min kone bestemt, at vi skulle campere i Kristians-sand for at spare på den økonomiske side!
Hm vi spenderede ca. 2.000 kroner - uden at få noget ud af det!

Aalborg-Nørresundby's Udstilling: (10. - 11. oktober 1992)
Udstillingen foregik i Stadioithallerne, hvor den ene hal var forbeholdt frimærker og mønter og den anden hal "andre fritidsinteresser", spændende fra computerklub over hjemmeværn til ølog vinbrygning, samt modelbygning.
Der var gode forhold til de 256 rammer, der blev vist.
Danzig Gruppen deltog med medlemsbladet, der fik sølv (61 points).
Jeg udstillede - af hensyn til den reklamemæssige værdi for Danzig Gruppen -en Danzigsamling på 5 rammer.
Resultat: Vermeil + Aalborg kommunes ærespræmie.

Frimærker i Forum
Forbundet har - i lighed med andre special grupper - tilbudt Danzig Grup-

fortsæt næste side

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 7.


Hits: 452

Added: 06/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig