btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Nye klubforbindelser

>> Frimærker i Forum

DANZIG NYT

pen en gratis udstillingsramme med henblik på at gøre opmærksom på vort specielle interesseområde indenfor filatelien.
Da Frimærker i Forum først og frem-mest henvender sig til frimærkeinteresserede, der i ikke i forvejen er medicin i en frimærkeklub, men som er interesseret i at lære mere om vor kære hobby, så er det vigtigt, at vi bliver godt repræsenteret.
Efter aftale med Kaj Vagnkjær, som står for tildelingen af rammerne, så har jeg opnået, at vi får tildelt ramme 99 - 104, således at vi får lejlighed til at vise en ramme fra Polen, Estland, Letland, Litauen, Tyskland og Danzig.
Kurt Spuhr har givet tilsagn om at fremstille en planche mcd Baltikum og Kurt Holmberg har allerede fremsendt en planche med Tyskland 1951-81. Jens E. Christensen viser DR og Bund. Hvem vil påtage sig at lave en "rekla-me-ramme" - og hvilket land (Polen?) vil du repræsentere? Det er sent, men lad mig alligevel høre fra dig!

Turen til Polen.
Det viser sig, at mindst to af vore medlemmer er gift mcd polske piger, hvorfor vi har flere "nære forbindelser" til Polen end jeg først havde regnet med.
Kort før redaktionens afslutning er der fremkommet yderligere oplysninger fra mødet i Gdansk den 3. august.
Disse bringes i en særlig omtale på side 8, 22

Advarsel!
Vore medlemmer advares mod at bytte frimærker med Herman Setiawat  Australien.
Denne herre, der optræder under flere forskellige adresser, opfylder ikke sine forpligtelser overfor sine byttepartnere.

Nye klubforbindelser
Danzig Gruppen har optaget forbindelse med to nye grupper, nemlig:

Forschungsgemeinschaft Lettland irn Bund Deutscher Philatelisten
samt

Arbeitgemeinschaft Deutsche Ostgebiete e.V.

idet vi i begge tilfælde har opnået tilladelse til at benytte disse gruppers artikler m.m. i Danzig Nyt.
En tilsvarende ordning håbes at komme i stand med ARGE Estland, samt to klubber i henholdsvis Holland og Sverige.
Desværre kender jeg ikke tilsvarende grupper for Litauen.
Hvis nogen af vore medlemmer kender til en sådan gruppe, vil jeg meget gerne have adressen, således at vi også kan støtte vore Litauen-samlere med samme service.
De Letlands artikeler, der bringes i dette nummer, er oversat fra Philatelia Baltica nr. 93 fra Forschungsgemeinschaft Lettland.

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 8.


Hits: 389

Added: 06/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig