btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Letlands Helsager - et afsluttet kapitel?

DANZIG NYT

Letlands Helsager - et afsluttet kapitel?
[Klippet fra Philalelia Baltikum nr. 93.]

Et blik i de fleste helsags-kataloger viser, at der i Letlands 22 år som borgerlig republik findes ialt elleve eller tolv helsager. Om vi skal bestemme os for 11 eller 12 afhænger af, om man vil medregne 10 Santim med mønstret fra den sovjetiske frimærkeserie eller ej.
Helsagerne P1 - P7 der ses forholdsvis ofte, hører altså til de såkaldte "massevarer", der ofte blev brugt forretningsmæssigt. Med P8, det såkaldt "skæve nul", begynder det imidlertid at blive interessant, idet såvel P8 som kortene fra 1938-40 - altså P9- P12, bestemt ikke kan henføres til massevarerne. Her begynder "jagten" at blive mere oprivende.

Måske ligger der i denne omstændighed, at vi kun skænker de billige udgaver fra tiden før 1938, liden opmærksomhed. Næsten i hver eneste samling findes der dubletter, og de betragtes ikke med større interesse.
Derfor kan det ikke undre nogen, at der i disse "massevarer" kan findes flere uopdagede skatte. Den bekendte samler og forsker, Nikolaj Jamikovs i Riga, skylder vi de første henvisninger om, at der i 4 Samtim, postkortet P1, fra 1923, findes en interessant variant, der måske kan gå hen og udvikle sig til at få et helt selvstændig helsagsnummer. Enhver Letlands samler kender i daglig-mærkerne fra våbenserien tre forskellige typer, der er udmærket belyst i Michel-kataloget. Da værdimærket på P1 stammer fra denne serie, er nok ikke den store overraskelse, at der i P1 findes to forskellige typer værdiangivelser. Ligesom i frimærkerne er også tegningen i helsagerne blevet bearbejdet.
Medens P1 fra 1923 - i lighed med dagligserien - udviser en uklart tryk, ofte med sammenløbende linier imellem de tre stjerner og LATVUA, udviser de senere helsager klare linier, i lighed med type II på frimærkerne. Man kan deraf slutte, at P1 bør opdele i P1 I og P1 II.
En formodningen om, at den samtidigt udgivne helsag, P2 med værdien 12 Santim, også har 2 typer, er nærliggende. Entydige beviser for dette er imidlertid ikke fundet. Trykket på det dårlige karton, i forbindelse med annul-leringsstemplingeme over værdiangivelsen gør, at det er svært at bevise.
Der er imidlertid en anden overraskelse på 12 Santim helsagen, P2.
Den 1.2.1925 blev udenlandsporto forhøjet fra 12 til 15 Santim. Normalt skulle helsagen med 15 Santim, P4, fremkomme på dette tidspunkt, men blev først udgivet i 1926. I den lange mellemliggende periode måtte den forhånden værende helsag opfrankeres med 3 Santim, idet postvæsenet lå inde med et større lager af P2. Sparsom-melig, som det lettiske postvæsen var

fortsæt næste side

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 18.


Hits: 418

Added: 07/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig