btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Letlands Helsager - et afsluttet kapitel?

>> Letlands Helsager - et afsluttet kapitel?

Medlemsblad for Danzig Gruppen

nødt til at være, blev der foretaget en officiel opfrankering af P2, som solgtes til 15 Santim ved skrankerne. Denne officielle opfrankering kendes på, at opfrankeringen er foretaget med I + 2 Santim, der er placeret under helsagens værdiangivelse. Illustration 3 og 4 viser henholdsvis en privat og en officiel opfrankering, hvor den private opfran-kering dækker hen over teksten. Hensigten med at placere opfrankeringen under værdiangivelse er helt tydeligt den, at man ville undgå at skjule henvisningen til medlemskabet i den inter-nationale postforening og afsenderlandet, således som de internationale vedtægter foreskrev.
Herved må det konstateres, at P2 findes i mindst 2 typer; P2 I med værdien 12 Santim og type P2 II med værdien 15 Santim.
I 1926 fremkommer endeligt 15 Santim helsagen; P4, til brug for udenlandskorrespondancen. Allerede den 1.4.1928 hæves portoen fra 15 til 20 Santim.
Helsagen med den nye værdi 20 Santim (P7) fremkommer imidlertid først i 1929 - og hele spillet gentager sig.

Denne gang bliver P4 opfrankeret med et 5 Santim mærke, der også påsættes under værdiangivelsen. Således fremkommer der også en P4 I variant, se illustration 5.
Mærkværdig vis var forbruget af op-frankerede indenlandske helsager - altså P1 og P3 - så lille, at en officiel opfrankering ikke har kunne påvises, men muligheden er til stede.
Den første helsag med 20 Santim, nemlig P7 med det lige nul, havde en lang levetid (fra 1929 til 1939), idet helsagen først bliver afløst i 1939 af P1 I. Helsagen P8 med det skæve nul forbliver en sjælden outsider.
Helsagen P7 blev genoptryk i flere forskellige oplag med farver der svinger fra blcgrosa til en kraftig lyserød. Det er måske en vanskelig opgave for de fleste at trykbestemme disse oplag, men for den mere avancerede samler skulle det ikke volde større problemer.
Kapitlet om helsagerne i den borgerlige republik er ikke slut, selv om den sidste helsag udkom for mere end 50 år siden. Nye overraskelser og nye opdagelser er stadig mulige!

Harry v. Hofmann.

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 19.


Hits: 455

Added: 09/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig