btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » To sider af samme helsag

DANZIG NYT

To sider af samme helsag
[Af Keld Sørensen]


Under overskriften »Fra min frimærkesamling« skriver Tommy Petersen i Danzig Nyt nr. 12 om de kvaler han har haft med at tyde de snørklede veje, en helsag har fulgt i efteråret 1916 under den tyske besættelse af Polen. Jeg har prøvet at tyde samme helsag, og er nået til følgende:

Et bypostmærke som det viste, har været anbragt på helsagen.
Annulleringen er sket med det viste stem-pel, hvoraf en lille del ses på helsagen.

Helsagen er afsendt fra Czenstochau (polsk: Czestochowa) den 2. august 1916 med bestemmelsessted Warszawa.
Forsendelsen blev censureret af Kaiserlich Deutsches Postamt Warschau og her forsynet med et stempel: Gepriift Post6herwachtungsstelle Warschau, inden denne blev overgivet til den lokale byposttjeneste i Warszawa.
Byposten forsynede helsagen med et 2 gr. byposunærke samt et stempel (se illustrationen.
Stemplets øverste cirkel anes lige over »ZURCICK«.
Forsendelsen er herefter bragt ud til modtageren, der imidlertid har nægtet modtagelse og dermed betaling til hyposten for det påsatte byposunærke, hvilket dels medførte, at dette mærke blev fjernet fra forsendelsen dels en påtegning fra postbudet: »Nie piaci« - ikke betalt.
Desuden forsynedes forsendelsen med et stempel »ANNAHME VERWEIGERT - WARSCHAUER BORGERPOST« - (Mod-tagelse nægtet - Warszawas bypost) samt

fortsæt næste side

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 20.


Hits: 396

Added: 10/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig