btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » To sider af samme helsag

>> To sider af samme helsag

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Czestochowa 1916 2. august onsdag.
Elskede og kære Regina.
Jeg undrer mig meget over at jeg indtil nu ikke har modtaget nogle nyheder fra dig. Takket være Gud er jeg rask, hvilket jeg også Ønsker dig. Hvad forretninger angår dags dato sammen med bestillinger har jeg tjent næsten 2500 Rubler. Jeg tror ikke at jeg kommer på lørdag. Først måske søndag eller mandag. Jeg kommer til Warszawa og jeg håber at jeg kan nå .at handle lidt i Czestochowa. Sender de hjerteligste hilsner og kys til alle din ???

Oversættelsen af helsagens tekst fortæller intet om, hvorfor modtageren først nægtede og i anden omgang ikke fik sin forsendelse.

den oprindelige modtagers adresse som afsender - måske af hensyn til returneringen til den oprindelige afsender!
Ved tilbagesendelsen er desuden påført et stempel »12/8 ZUROCK« af byposten i Warszawa, hvilket fortæller, at helsagen blev sendt retur til Czenstochau den 12. august, hvortil den i følge ankomststemplet er nået den 16. august.
Her blev helsagen stemplet med »Porto 5 Pf.«, hvilket er taksten for udbringning af en forsendelse af denne type i Czenstochau foretaget af den lokale bypost.
Men da afsenderen er påført med adresse i Warszawa, blev forsendelsen atter sendt til Warszawa, hvor der foretages endnu en censurering, inden denne atter overgives til byposten for udbringning. Atter forsøges forsendelsen afleveret til modtageren.
Men det har tilsyneladende ikke været muligt, idet endnu et stempel er påført forsendelsen: »Mit hitfe des Meldeamtes nicht ermittelt«.
Det har været umuligt - selv med hjælp fra det lokale folkeregister at finde modtageren.
Så det besluttes at returnere forsendelsen til Czenstochau, hvor denne er forsynet med endnu et ankomststempel den 28. december 1916.
Hvor forsendelsen herefter er endt, fremgår hverken af yderligere stempler eller af helsagens skrevne indhold.

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 21.


Hits: 379

Added: 10/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig